Informace o mně

Trenérstvím a fitness jsem se začal zabývat na střední škole. Na VŠ jsem kvůli studiu Tělesné výchovy a Biologie jsem často musel posouvat fyzické limity svého těla. Také jsem se ale naučil správně chovat ke svému tělu. Kromě pěti let studia, byla příležitost absolvovat licenční programy vedené špičkovými trenéry ve svém obroru, obrovským přínosem. Kromě cáru papíru je potřeba mít ještě zájem. A ten já mám. Ani několikaleté pracovní zkušenosti z rehabilitačního centra nepřišly vniveč. Mým úkolem je si to všechno nenechávat pro sebe, ale poslat to dál. Neustále shromažduji nejnovější poznatky z oblasti fitness a výživy. Přístupy a informace se však ve výživě a fitness mění tak hodně, jako asi v málokterých oborech. 

Selský rozum...

Můj hlavní směr v oblasti fitness:

Je pro mne důležité aby cvičení bylo efektivní a správně prováděno. Pozitivní v posledních letech je, že i v České Republice začala populace více přemýšlet nad správným a hlavně zdravotně zaměřeným způsobem cvičení. Místo klasických posiloven začíná být v popředí tzv. funkční trénink, kdy se místo soustředění na pravoúhlé pohyby zaměřujeme na pohyby ve všech třech rovinách pohybu. Důraz při cvičení je kladen na zapojení co nejvíce svalových skupin. Upřednostňuji cvičení s vlastní vahou, ale i s různými pomůckami, jako jsou například overball, BOSU, závěsné systémy, gymnastický míč, balanční plošiny, expandery, činkami a tréninkovými lany. Cvičení s větší zátěží doporočuji  klientům až, když dokáží solidně ovládat sílu vlastního těla. 

Co často uslyšíte na tréninku: " Vždy existuje lehčí varianta, vždy existuje těžší varianta".

Instruktor Fitness

Instruktor TRX závěsných systémů

Funkční trénink

Zdravotní tělesná výchova

Rekondiční a sportovní masáže

Lymfatické masáže

Historie projektu

Co mě vedlo uchýlit se organizovaní tělesných cvičení? Nejen na vysoké škole jsem hlouběji prostoupil do problematiky civilizačních chorob, neustále zhoršujícího se fyzického stavu naší populace. Vždyť Česká republika patří k nejobéznějším národům v Evropě! Špatná životospráva a nedostatečná pohybová aktivita má za následek větší riziko vzniku civilizačních onemocnění a riziko vzniku tzv. metabolického syndromu (diabetes mellitus II. typu, vysoký kr. tlak, obezita, vysoké hladiny cholesterolů a triacylglycerolů). Střídmě jíst a pohybovat se je pro nás historicky přirozené. Chceme-li se pohybovat, mnohdy nevíme jak, když víme jak, nevíme jak často, když víme jak často, víme proč to vlastně chceme? Protože chceme vypadat dobře nebo protože se chceme uzdravit? Nejlépe obojí. Toto mě stále motivuje k tomu, abych své znalosti a zkušenosti mohl předávat dál co nejvíce lidem, kteří nevědí, jak začít a potřebují poradit. Motivovat ostatní motivuje i mne samotného.

JF-Fitness

Mgr. Jan Foldyna
Tel.: 721 525 680
IČO: 04817885

Facebook: facebook.com/JFFITNESSFM/
info@jf-fitness.cz
Vytvořeno službou Webnode